Maof logo
Macedonian association for organic food image
Organska hrana slika 1 Organska hrana slika 2 Organska hrana slika 3 Organska hrana slika 4 Organska hrana slika 5 Organska hrana slika 6

Ставови и предлози

Форум (А.Темков): Производство на здрава храна

Надежта на Велес како најзагаден град во државава во својот округ сепак да "изроди" нешто здраво, ја спасува иницијативата на неколку еколошки невладини организации кои неодамна го обзнанија веќе три години спроведуваниот проект "Локални иницијативи за органско земјоделство" чии резултати на јавноста ќе i бидат достапни во форма на глобално сe попопуларната "органска здрава храна"....

Повеќе

Марјан Ѓорчев: Целта на екологијата и улогата на економијата

Сложените политички феномени ја фокусираат економската научна мисла кон готови решенија. Целта не е повеќе да се истражува, ниту да се пронаѓоа, туку да се крие?! Економската наука бара парцијален човек, соодветен за нејзините модели. Меѓутоа, таков човек погрешно ја одразува реалноста....

Повеќе

Марјан Ѓорчев: Минатото е наша блиска иднина

Основна карактеристика на современиот начин на живеење е забрзувањето. Аристотел и Галилеј спореле околу тоа, дали мирувањето или движењето е суштествено за материјата. А човекот е материјално битие. И светот во кој живееме денес е материјален. Галилеј победи не само научно, туку и во поимањето на смислата на животот. Долгите редици на смирено исчекување со задолжителната книга под мишка, човештвото дефинитивно ги замени со перамнентен недостиг од време. Постојано се ита некаде:по работа, по пари, по предмети?! На обичниот човек се повеќе му недостасува време за своите блиски, за пријателите, за љубов......

Повеќе