Maof logo
Macedonian association for organic food image
Organska hrana slika 1 Organska hrana slika 2 Organska hrana slika 3 Organska hrana slika 4 Organska hrana slika 5 Organska hrana slika 6

Регулатива и стандарди

Македонски закон за органско земјоделско производство
(PDF 103kB Превземи)

Упатство за начинот на користење на средства од програмата за поттикнување и развој на органското земјоделско производство за 2007 година
(PDF 60kB Превземи)

Програма за поттикнување и развој на органското земјоделско производство во 2007 година
(PDF 74kB Превземи)

Стандарди на Органската трговија
(PDF 76kB Превземи)