Maof logo
Macedonian association for organic food image
Organska hrana slika 1 Organska hrana slika 2 Organska hrana slika 3 Organska hrana slika 4 Organska hrana slika 5 Organska hrana slika 6

Актуелности

Уште едно меѓународно признание за МАОХ

Активностите на Македонската Асоцијација за Органска Храна сега се составен дел на дата базата на А Био Док, која ги покрива земјите од Франкофонијата. ...

Повеќе

Македонија почнува со производство на ново органско ѓубриво

По пет години лабараториско испитување и четири години пробни тестирања врз различни растенија Македонија и официјално од оваа година почнува со производство на Биофлор, ѓубриво кое значително ги зголемува приносите, а е поевтино во споредба со хемиските препарати што се употребуваат за прехрана во земјоделството. ...

Повеќе

Нови прописи за органско вино во ЕУ

Во следниве неколку недели Европската Унија официјално ќе ги објави најновите прописи за органско вино. Според најновата регулатива, производителите на органско вино ќе имаат право на етикетата да го истакнат тој податок, а покрај ознаката „органско вино’’...

Повеќе

Расте производството и прометот на органска храна

Според потрошувачката на органска храна во светот произлегува дека овој дел на агробизнисот се опоравува од последиците на глобалната криза....

Повеќе

Дилеми околу доказите за предноста на органската храна

Луѓето кои избрале да јадат органски произведена храна честопати веруваат дека го подобруваат своето здравје, меѓутоа моментално нема силен доказ дека органската исхрана директно придонесува за подобро здравје...

Повеќе

Во Британија истражување за уделот на земјоделските култури врз предизвикувањето на ефектот стаклена градина

Трговците и јавноста воопшто треба да ги преразгледаат концептите на „јаглероден отпечаток", односно колку одреден продукт придонесува за предизвикување на ефектот стаклена градина и на „патот на храната", односно „километражата", која ја минува одреден прехрамбен производ за да стигне до потрошувачите...

Повеќе