Maof logo
Macedonian association for organic food image
Organska hrana slika 1 Organska hrana slika 2 Organska hrana slika 3 Organska hrana slika 4 Organska hrana slika 5 Organska hrana slika 6

Актуелности

Органското во Македонија има иднина

Во Кашитол мол во Скопје се одржа фестивал на органска храна во Македонија. Манифестацијата беше проследена со големо медиумско влијание. „Утрински весник’’ објави и интервју со организаторот на оваа манифестација Моме Младеновски...

Повеќе

Потребна е поголема реклама

Македонските производители на органска храна сметаат дека во државата постојат одлични услови за производство на органска храна, но дека е потребна поголема промоција и маркетинг на ваквото производство...

Повеќе

Медиумите заинтересирани за промоција

Македонските медиуми се мошне заинтересирани за вестите што доаѓаат од органскиот земјоделски сектор. Сите манифестации од оваа област имаат соодветно големо покривање, како на пример овој фестивал ма органското производство...

Повеќе

Македонските медиуми заинтересирани за органското производство

Нема ни една манифестација за презентација на органската храна во Македонија за која медиумите не покажуваат голем интерес. Еве еден пример...

Повеќе

Македонија домаќин на органик медитеране

Македонија ќе продолжи максимално да ги искористува компаративните предности за органско производство, правната рамка во овој дел е веќе поставена, а финансиската поддршка постојано се зголемува. Се што беше сработено во оваа насока од 2007 година се трансформира во огромен резултат, рече македонскиот заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Зоран Коњановски....

Повеќе

Голем публицитет за брошурата ОРГАНСКА ХРАНА

Промоцијата на брошурата за органска храна, наменета за учениците од петто до осмо одделение, но и за нивните наставници и родители, предизвика голем интерес и кај македонските медиуми. Со многу пофални текстови печатените и електронските медиуми информираа за настанот што се одржа на 18ти април во големата сала на Собранието на општина Кисела Вода....

Повеќе

Германија голем производител и увозник на органска храна

На германскиот пазар во последниве години се остварува поголем промет на органска храна во споредба со другите европски држави....

Повеќе