Maof logo
Macedonian association for organic food image
Organska hrana slika 1 Organska hrana slika 2 Organska hrana slika 3 Organska hrana slika 4 Organska hrana slika 5 Organska hrana slika 6

Активности

Предлог на проект за прв акционен план за органско производство на храна и адаптација на македонското со законодавството на ЕУ

Основна цел на проектот е да се утврди и анализира компатибилноста на законите и прописите за органско производство на храна, донесени или планирани за донесување во Република Македонија, со регулацијата на ова прашање во Европската Унија....

Повеќе

Програма за работа во 2007 година

На оснивачкото собрание на Македонската Асоцијација за Органска Храна ( МАОХ ) едногласно беше усвоена програмата за работа на Асоцијацијата во 2007 година...

Повеќе